Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Aktuálně

ČMKOS představuje svou nejnovější analýzu ke krizi

Milan Štěch, předseda ČMKOS dnes na tiskové konferenci seznámil novináře s obsahem rozsáhlé analýzy, se kterou půjdou odbory na jednání mimořádné tripartity. Obsahuje i návrhy na opatření, která mohou následky dopadů zmírnit a každá rozumná vláda by se k nim měla podle odborů uchýlit.  

Vláda po měsících váhání a zlehčování situace musela konečně přiznat to, co odbory tvrdí od loňského jara - že světová finanční krize dopadla i na nás.

Český průmysl se ocitá na prahu bezprecedentního poklesu výroby, doslova na prahu hospodářské katastrofy.

Nejčerstvější data dokazují, že český průmysl a s ním česká ekonomika se řítí do krize daleko rychleji než se ještě před několika měsíci dalo očekávat. Během krátké doby plně propuknou její důsledky – zastavení výroby, propouštění, bankroty firem.

Tisková konference ČMKOSTato krize je nesrovnatelná s tím, co prožila česká ekonomika v letech 1997 až 1998, kdy vrcholila krize založená nezvládnutím důsledků ekonomické transformace na počátku devadesátých let. Její příčiny tedy přicházely „zevnitř“, a tudíž stačilo korigovat hospodářskou politiku vlády, aby se tato krize mohla překonat.

V posledních dvaceti letech se charakter českého průmyslu formoval pod vlivem především německého průmyslu, který je největším světovým exportérem strojů. Kapacity českého průmyslu se v těchto letech staly doplňkem německých finálních dodavatelů.  Závislost českých výrobců na tom, jak se podaří německým exportérům uspět na světovém trhu, je mimořádně silná. V uplynulých letech současně český průmysl v podstatě ztratil schopnost být dodavatelem investičních celků jako tomu bylo v minulosti, kdy české kapacity byly schopny dodávat rafinerie, cukrovary, pivovary, chemické provozy, elektrárny a další, stejně jako kolejová vozidla, obráběcí stroje apod. Náš průmysl je odkázán pracovat jako subdodavatel, tudíž nemá schopnost aktivně vytvářet poptávku po svých produktech. Nelze proto řešení odbytové krize hledat v „přesměrování“ na trhy, které nemusí být v tak hlubokém útlumu.

Tisková konference ČMKOSDopady krize nebudou ani krátké ani zanedbatelné. Je třeba se na ně připravit. Podle názoru ČMKOS je pro správné zacílení případných opatření naprosto nezbytná důkladná a nezaujatá analýza příčin a charakteru krize a jejich pro jevů v české ekonomice. Řešení nebudou ani snadná, ani jednoduchá, přesto je ČMKOS přesvědčena, že přijetí alespoň dílčích opatření zmírňujících dopady krize je lepší než nedělat nic. 

V této situaci je podle ČMKOS více než kdy jindy důležité, aby se vláda v oblasti hospodářské politiky chovala tak, jak se chovají všechny rozumné vlády v bližším či vzdálenějším okolí:

  • aby posilovala prorůstová opatření a omezovala ekonomickou restrikci,
  • aby zbytečně neplýtvala zdroji veřejných rozpočtů v nesmyslném plošném snižování daní či sociálního pojistného,
  • aby naopak vytvářela silné rozpočtové rezervy na řešení jak ekonomických tak i sociálních důsledků recese,
  • aby bez sentimentu přehodnotila všechna tzv. reformní opatření, která se základním cílem zmírnit ekonomické a sociální dopady krize nemají nic společného, či jsou dokonce proti němu (připravovaná důchodová reforma postavená na systému opt out, daňová reforma obsahující nemalé riziko ohrožení výběru daní a pojistného, zdravotní reforma směřující ke snížení standardů poskytované péče)
  • aby okamžitě zastavila privatizační procesy v oblasti státního majetku (v prvé řadě v oblasti energetiky, dopravní infrastruktury a zdravotnictví) sociálních transferů a veřejných služeb (důchody, zdravotnictví, sociální systémy). 
  • aby při vytváření balíků opatření úzce spolupracovala se sociálními partnery. Nastupující krize je mimo jiné i krizí důvěry – a bez úzké spolupráce všech aktérů – tedy vlády, zaměstnavatelů i zaměstnanců nelze tuto krizi překonat.
  • Jako základní předpoklad účinnosti jakýchkoli opatření považují odbory  úzkou spolupráci na úrovni Evropské unie. Šance české ekonomiky na vybřednutí z krize   jsou přímo spojené a svázané s úspěchem společné akce na úrovni EU.

Není možné, aby představitelé České republiky i nadále pokračovali v dosavadní politice, která se skládá zčásti z kritiky opatření přijímaných jednotlivými státy (ve kterých jsou projevy krize již patrnější), zčásti z odmítání návrhů na společná opatření na úrovni EU (Naposledy odmítání Plánu evropské hospodářské obnovy navrženého Evropskou komisí). 

Již dnes je naprosto zřetelné, že překonání krize nebude ani snadné ani krátké. Je nutno přijmou opatření resp. vypracovat komplexní plán zmírnění sociálních dopadů krize a vytvořit na tento plán dostatečné finanční rezervy v systému veřejných rozpočtů. Je třeba „natáhnout záchrannou sociální síť“.

Podmínkou pro uskutečnění těchto opatření však je zastavení zbytečného mrhání penězi na plošné snižování daní a pojistného. Je naprosto nezbytné nepokračovat v dalším snižování daní i celkové daňové kvóty. K tomu je nutno stabilizovat daňový systém na úrovni let 2007-2008, tedy zrušit všechny již schválené, ale časově odložené snížení daní a pojistného a zastavit všechny návrhy na další snižování daní.

 

Podrobně v rubrice Naše argumenty: analýza Českomoravské konfederace odborových svazů Ekonomická krize – pohled odborů“

 

kategorie: Aktuálně, esondy.cz
Komentáře k článku
:
:
:
VQTRE:
Od: reno
Datum: 25.1.2009 18:30:50
Jde do tuhýho a každý chce z krize vytlouct svůj kapitál, to je velmi špatné.
Od: lucus
Datum: 23.1.2009 21:10:24
No ale zatím nikdo nic obdobného nevypracoval, odbory by to také měly poslat asi Nervu, tedy těm deseti expertů co radí Topolovi
Od: lucus
Datum: 23.1.2009 21:09:16
No ale zatí nikdo nic obdobného nevypracoval, odbory by to také měly poslat asi Nervu, tedy těm deseti expertů co radí Topolovi
Datum: 20.1.2009 16:56:22
Většina doporučení v analýze ke krizi má docela hlavu a patu, ale proč před tím tolik ideologické a politické omáčřky, bez ní by váš materiál byl argumentačně věrohodnější

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 06/2018

Sondy REVUE 06/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

25.06.2018 20:06

L'Express: Je už příliš pozdě na to, aby se Merkelová zachránila!

Velkorysá politika německé kancléřky Angela Merkelové ohledně migrantů vyvolává obavy u rostoucího počtu Němců.
25.06.2018 20:05

Libération: „Iluze amerického snu" - OSN kritizovala chudobu v USA!

Chudoba a sociální nerovnost v USA dosahují kritického rozměru, uvedl ve své zprávě zvláštní zpravodaj OSN pro chudobu a lidská práva Philip Alston.
25.06.2018 20:04

Ukrajinský poslanec obvinil vládu: Taková chudoba nebyla ani za komunismu!

Poslanec Nejvyšší rady Vadim Rabinovič obvinil ukrajinskou vládu, že její reformy „přivedly zemi do chudoby“. Uvedl to ve vysílání televize „112 Ukrajina“.
25.06.2018 20:03

Babčenko si postěžoval na obtíže života po „smrti"!

Ruský novinář Arkadij Babčenko povykládal na Facebooku o svém životě po zinscenování jeho vraždy ukrajinskými tajnými službami.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace