Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Aktuálně

To nejlepší na závěr aneb poslední letošní setkání Odborové akademie

Víte, kdo jsou vaši tři největší „žrouti času“? Nebo co nesmí obsahovat správná kolektivní smlouva? Umíte si nastavit „priority a strategii prosazení vašich oprávněných požadavků“ při dojednávání kolektivní smlouvy? Věděli byste, jak nastavit neveřejnou komunitní skupinu pro rychlé sdílení informací s vašimi kolegy z odborové organizace na internetu v aplikaci Facebook? Zkusili jste si někdy vyjednávat kolektivní smlouvu za zaměstnavatele? Tušíte, jaký je procentuální rozdíl v odměňování mužů a žen na stejné pracovní pozici v České republice a jinde ve světě? Na tyto a další otázky jsme my, účastníci letošního čtvrtého a závěrečného setkání Odborové akademie, hledali 13. až 15. října společně odpověď.

Setkání začalo tentokrát páteční odpolední diskusí se zástupci nevládních organizací a hnutí. Dozvěděli jsme se díky tomu několik překvapivých faktů. Například, že rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice činí 22,5 procenta. Rozdíl mezi průměrným platem ženy a průměrným platem muže činí téměř 7000 korun měsíčně. Kvůli platovým rozdílům přicházejí rodiny v průměru o více než 80 000 korun ročně. V mezievropském srovnání je Česká republika v otázkách odměňování druhá nejhorší z celé Evropské unie.

S Michaelou Hadravovou a Annou Dumont ze spolku Idealisté.cz jsme rozebírali situaci daňové zátěže pracujících občanů v České republice a daňových rájů sloužících k vyvádění daní z České republiky. Skrze nastavení mezinárodních pravidel pro pracovní trh a společných standardů ve výrobním procesu je možné využít proces sjednocování EU i probíhající globalizaci současného světa, plného moderních technologií, také k tomu, aby platil princip „za stejnou práci stejná odměna”. Alespoň v rámci EU. Tohle téma ostatně rezonuje v letošních parlamentních volbách a byly to právě české odbory, které přišly s kampaní Konec levné práce.

Odborová akademie 2017

V hlavní roli rodina

Sobotní dopoledne jsme strávili přednáškou a diskusí s Janou Maláčovou, ředitelkou Odboru rodinné politiky a stárnutí na ministerstvu práce a sociálních věcí. A tak jsme si mohli jen potvrdit výstupy z nedávné konference „Zkracování pracovní doby a slaďování pracovního a rodinného života“, kterou 29. září uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů, na níž vystoupili významní hosté, například Lenka Formánková ze Sociologického ústavu, Jaromíra Kotíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí nebo Dalibor Holý z Českého statistického úřadu.

Jaké jsou tedy známé problémy současné české rodinné politiky? Vidíme je všichni kolem sebe. Je to nízká sňatečnost (stát nedostatečně podporuje tradiční model rodiny), vysoká rozvodovost (až 50 % sezdaných párů se s první větší krizí rozvádí) a nízká porodnost (vysoká míra stresu a pracovní zátěže vede k tomu, že každý čtvrtý pár v ČR je neplodný). Proto jsou na pořadu dne témata daňového zvýhodnění rodin s dětmi, flexibilní formy práce, umožňující potlačení stresu v práci i v rodině s cílem skloubit všechny životní role, kterými po čas našeho života procházíme. Napomoci tomu může právě větší flexibilita, či zkrácení pracovní doby a lepší platové ohodnocení.

K tomu všemu by mohly přispět v ČR zatím velmi málo využívané prostředky, jako je práce z domova, částečné úvazky či pružná pracovní doba. Zde můžou sehrát svoji významnou roli odborové organizace při vyjednávání kolektivních smluv se zaměstnavatelem. Ukazuje se, že ve Skandinávii, kde je pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami mnohonásobně vyšší než v ČR, je nesrovnatelně vyšší také využití moderních forem práce a kont pracovní doby. A mnohonásobně vyšší je ve Skandinávii i ocenění práce spolu s vyšším využitím částečných úvazků, což vede k lepšímu skloubení rodinného a pracovního života.

Jak se vypořádat se stárnutím populace

Dalším zajímavým tématem pro odbory je také stárnutí populace. Zatímco letos tvoří starší lidé ve věkové skupině nad 65 let 18 procent obyvatel, v roce 2030 to bude již čtvrtina a v roce 2050 již plná třetina. Jak roste průměrná délka dožití, budou se měnit i pracovní požadavky a podmínky pro déle pracující zaměstnance. Zároveň poroste potřeba a nároky na zabezpečení celé řady nových, cenově dostupných služeb pro rodiny.

První vlaštovkou z dílny ministerstva práce a sociálních věcí je takzvané dlouhodobé ošetřovné, kdy pracující člen rodiny může odejít ze zaměstnání až na tři měsíce a získat placené volno. V té chvíli bude pobírat 60 procent platu ze svého nemocenského pojištění, jako by byl sám nemocný. Nárok na ošetřovatelské volno mají podle letos schválené novely manželé, nebo registrovaní partneři ošetřovaného člověka, sourozenci a druzi, nebo družky žijící s ošetřovaným ve společné domácnosti. Volno by si mohli vzít lidé na péči o člověka, který strávil alespoň týden v nemocnici. Stát takto umožňuje rodinám starat se o své blízké, propuštěné z nemocnice do domácí péče, aniž by ztratili po dobu až tří měsíců převážnou část svého příjmu.

Odborová akademie 2017

Umění kompromisu

O tom, že je kolektivní vyjednávání „uměním kompromisu“, není pochyb. Nicméně žádná kolektivní smlouva nesmí obsahovat ustanovení upírající zaměstnancům práva daná zákoníkem práce. Naopak, dojednané kolektivní smlouvy zpravidla obsahují více výhod pro zaměstnance, než zaměstnavatelům zákoník práce ukládá. Jinak by podpis a vyjednávání kolektivní smlouvy postrádaly smysl. Při kolektivním vyjednávání se vyplatí využívat analytické materiály „z dílny“ ČMKOS. Už proto, že odborová organizace při vyjednávání se zaměstnavatelem zastupuje všechny zaměstnance.

V rámci závěrečného setkání účastníků a nyní již absolventů naší Odborové akademie jsme měli možnost si pod vedením zkušeného lektora Ladislava Peterky vyzkoušet a analyzovat kolektivní vyjednávání, včetně přípravy na vyjednávání, za využití metod pro stanovení priorit, cílů a postupů. Dozvěděli jsme se také něco o efektivním využití času. Neboť, jak známo, „čas plyne a je cenný“.

Odhalili jsme tedy společně s naším lektorem notorické „žrouty času“, kterými jsou nezřídka telefonická vyrušení, neohlášené návštěvy, zbytečná e-mailová korespondence, kuřáci, neefektivní diskuse, sociální sítě se spoustou neověřených zpráv, chorobný sklon vše odkládat, změny priorit a cílů, nejasně stanovené cíle a úkoly, dezorganizace a hledání poznámek a podkladů atd. Věřím, že byste dokázali vyjmenovat další osobní žrouty času, které vás okrádají o čas a způsobují vám tak ztráty.

Abychom dnes čas ušetřili, třeba dlouhými přesuny mezi jednotlivými pracovišti, učíme se k efektivní komunikaci využívat různé sociální sítě. S Janem Novákem jsme si proto v rámci závěrečného setkání na místě zkusili založit facebookovou uzavřenou diskusní skupinu. Nakonec i předseda ČMKOS Josef Středula má na Facebooku profil, kde je možné s ním diskutovat. Profil na této sociální síti má i pořadatel Odborové akademie nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze.

A můj osobní dojem po absolvování letošní Odborové akademie? Odbory jsou v České republice silným a společensky uznávaným aktérem pro sociální dialog a vyjednávání, hájící práva zaměstnanců. Aby tomu bylo i nadále, je potřeba se neustále vzdělávat a vzájemně informovat. Odbory mají, díky Odborové akademii, mezi sebou členy, kteří jsou navíc ochotni sdílet své získané zkušenosti s ostatními. A za to organizátorům této speciální akademie, jmenovitě Kateřině Smejkalové z nadace Friedrich-Ebert-Stiftung a Radce Sokolové, místopředsedkyni ČMKOS, patří (nejen) můj dík.

Václav Götz, účastník a nyní již absolvent II. ročníku Odborové akademie

kategorie: Aktuálně, esondy.cz
Komentáře k článku
:
:
:
IQGSQ:
Datum: 19.10.2017 15:07:03
I já se pod tento velice pěkně napsaný článek kolegou Václavem podepisuji a rovněž vyslovuji poděkování

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 08/2018

Sondy REVUE 08/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

14.08.2018 08:04

Porošenko představil zmodernizovaný ruský tank T-72 (VIDEO)

<< VIDEO >> Na Ukrajině se testuje nový tank T-72AMT, píše na facebooku ukrajinský prezident Petro Porošenko.
14.08.2018 08:00

Olomoucký kraj přispěje na protidrogovou prevenci

Prostřednictvím pěti dotačních titulů podpořil šestnáct žadatelů, kteří usilovali o peníze na poradenské služby, terénní činnost, ambulantní léčbu nebo doléčovací programy a prevenci.
14.08.2018 08:00

Jičínské školy o prázdninách nezahálí

Velké prázdniny patří školám, ale trochu jinak, než v ostatních 10 měsících. Červenec a srpen jsou dobou, kdy v těchto budovách probíhají velké rekonstrukce a jiné stavební práce. Údržba a drobné opravy jsou v létě vlastní všem jičínským školám.
14.08.2018 08:00

Kde se dá v Brně a okolí ochladit?

Tropické počasí pokračuje. Kdo už venku nemůže vydržet, ale zároveň nechce pouze sedět doma u větráku,  může využít následující zajímavé tipy, kde v Brně a okolí najde nejen zábavu a poučení, ale i tolik žádané ochlazení.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace