Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Aktuálně

MPSV nesouhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu

Projekty podpořily spolupráci mezi obcemi
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nesouhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu NKÚ, které se týkají projektů Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Uvedené projekty byly připraveny, vyhodnoceny a následně zrealizovány v souladu se všemi platnými pravidly. NKÚ ve svých závěrech neuvedl ani jeden konkrétní předpis, který měl být porušen. Nezávislé audity ministerstva financí a Evropského účetního dvora na projektech nenašly žádné pochybení.

„Česká republika patří k zemím s nejnižším počtem obyvatel na jednu obec v rámci EU. Malé obce tak musí zvládat množství svěřených agend někdy i zcela bez profesionálního personálu, což se může projevit na kvalitě služeb poskytnuté občanovi. MPSV a ministerstvo vnitra proto v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podpořilo projekty Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, které položily základy pro rozvoj meziobecní spolupráce,“ řekl náměstek pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů Martin Kučera.
Spolupráce obcí je podporována i v rámci současného programového období a je součástí Vládou ČR schváleného materiálu - Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020. Operační programy v gesci MPSV se zde tak dlouhodobě a systémově zapojují do řešení problematiky složité a nepřehledné správní struktury, která komplikuje orientaci občana v systému správních úřadů i současně úřadů mezi sebou.
NKÚ o uvedených projektech informuje jako o projektech bez přínosu, přitom ve vlastní anketě mezi obcemi úřad zjistil, že až 77 % obcí, které se některého projektu účastnily, řešily v posledních dvou letech některé činnosti ve spolupráci s jinými obcemi. Jestliže výše uvedené projekty měly za cíl svými aktivitami spolupráci mezi obcemi zintenzivnit, je vidět, že se jim to podařilo.
Zejména projekt Svazu měst a obcí ČR využil finanční možnosti projektu k významné podpoře přímo v území, zpravidla jako finanční odměnu za práci, kterou nad rámec svých povinností pro projekt a jeho výstupy vykonali jednotliví zapojení starostové. Z celkové dotace cca 590 milionů korun bylo tímto způsobem využito 77 %, tedy přibližně 460 milionů korun. O úspěšnosti projektu svědčí i velký zájem ze strany obcí. Do projektu bylo nakonec zapojeno 186 obcí s rozšířenou působností, což představuje cca 90 % všech obcí tohoto typu v ČR (celkem jich je 205).

kategorie: Aktuálně, esondy.cz
Komentáře k článku
:
:
:
NTWBY:

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 03/2018

Sondy REVUE 03/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

20.03.2018 22:06

Le Figaro: Francouzští intelektuálové se postavili proti muslimům!

Sto francouzských intelektuálů zveřejnilo na stránkách Le Figaro otevřený dopis s žádostí o zastavení šíření „islamistického separatismu" ve Francii.
20.03.2018 22:05

V Donbasu chtějí, aby se Ukrajina zodpovídala za válečné zločiny!

Iniciativní skupina právníků z Donbasu vytváří „lidový tribunál“ a navrhuje, aby lídři Ukrajiny stanuli před soudem za válečné zločiny.
20.03.2018 22:04

Ouest-Francie: Rusko je zase supervelmoc, ale ekonomika s tím nesouvisí!

Rusko zcela obnovilo své postavení vojenské a politické supervelmoci po pádu SSSR, avšak jeho ekonomická situace je i nadále křehká, poznamenal Oust-France.
20.03.2018 22:03

Roček: Ovládne Tálibán do roku 2020 Afghánistán?

Celkem všední zpráva: Tálibán je ochoten jednat o příměří (Týden, 19.3.2018). Ve zprávě se praví, že Tálibán má zájem zahájit jednání o příměří. Může ukončit 16 let trvající válku v Afghánistánu.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace