Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Aktuálně

Aby se školy mohly nadechnout

Školské odbory k chystaným změnám ve financování školství
Finalizace změny financování regionálního školství vstupuje do závěrečných etap. Velmi dobrou zprávou pro všechny aktéry je, že ministerstvo návrh na snížení na 75 % PHmax u některých možných dělitelných předmětů vzalo zpět. Vládě bude tedy předložena původní varianta projednaná se sociálními partnery a asociacemi. V rámci vypořádání připomínek na ministerstvu školství vyřeší v nejbližší době i dílčí rozpory, které změnu financování nenaruší.

O co v takzvané reformě jde? Je to jiný systém rozpisu finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy. Základem nebude normativ na žáka. Dojde k odstranění nerovného postavení příjemců finančních prostředků bez ohledu na zřizovatele. Bude finančně zohledněn srovnatelný počet odučených hodin, i platová úroveň v jednotlivých školách - tedy stáří sboru. Postupně dojde k utlumení tzv. honby za žákem a přeplňování tříd a oddělení. Odstraní se nasávací efekt získávání žáků ke studiu za každou cenu, aby byly dostatečné normativy. Obava z nedostatku financí nebude úměrná ohledu na pravděpodobnou úspěšnost žáků ve studiu a nepovede ke snižování nároků na kvalitu vzdělávání.
Konečně dojde k situaci, kdy ředitelé škol budou moci předvídat, s čím mohou počítat při splnění stanovených podmínek ve svém rozpočtu a lépe plánovat. Aby tyto změny mohly nastat, musí ministerstvo dořešit nastavení PHmaxů pro nepedagogické pracovníky. Velkou otázkou je garance úrovně nenárokových složek, tedy jejich průměrná výše.
Od začátku přípravy změny školského zákona v souvislosti s odstoupením od normativní metody financování se vědělo, že to bude stát několik miliard korun. Víme všichni, že rezort školství je podfinancovaný. Vedle našeho tlaku na zvýšení platů všech školských zaměstnanců, je důležité od politiků, aby podpořili změnu financování a jako zásadní podmínku pro spuštění máme odpovídající finanční zajištění. Politikům musí jít o rozvoj veřejného školství, aby umožnili školám nadechnout se, nehonit se mj. za každou cenu za žáky, nepřeplňovat třídy a oddělení ve školách, jak je nutí současný způsob financování.

PHmax stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu:
• pro denní formu vzdělávání
• v dalších formách vzdělávání
• pro školy národnostních menšin
• pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• pro víceoborové třídy
Cílem nastavení hodnoty PHmax je poskytnout škole objem finančních prostředků na reálnou potřebu úvazků v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.

 

kategorie: Aktuálně, esondy.cz
Komentáře k článku
:
:
:
OPGCL:

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 08/2018

Sondy REVUE 08/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

14.08.2018 08:04

Porošenko představil zmodernizovaný ruský tank T-72 (VIDEO)

<< VIDEO >> Na Ukrajině se testuje nový tank T-72AMT, píše na facebooku ukrajinský prezident Petro Porošenko.
14.08.2018 08:00

Olomoucký kraj přispěje na protidrogovou prevenci

Prostřednictvím pěti dotačních titulů podpořil šestnáct žadatelů, kteří usilovali o peníze na poradenské služby, terénní činnost, ambulantní léčbu nebo doléčovací programy a prevenci.
14.08.2018 08:00

Jičínské školy o prázdninách nezahálí

Velké prázdniny patří školám, ale trochu jinak, než v ostatních 10 měsících. Červenec a srpen jsou dobou, kdy v těchto budovách probíhají velké rekonstrukce a jiné stavební práce. Údržba a drobné opravy jsou v létě vlastní všem jičínským školám.
14.08.2018 08:00

Kde se dá v Brně a okolí ochladit?

Tropické počasí pokračuje. Kdo už venku nemůže vydržet, ale zároveň nechce pouze sedět doma u větráku,  může využít následující zajímavé tipy, kde v Brně a okolí najde nejen zábavu a poučení, ale i tolik žádané ochlazení.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace