Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Aktuálně

Odbory důrazně odmítají novelu služebního zákona

Hrozí destabilizace a posílení politického vlivu na státní službu
Odborový svaz státních orgánů a organizací nesouhlasí s návrhem novely zákona o státní službě, který byl schválen vládou v demisi, ani s průběhem a způsobem jejího projednání. Návrh stále obsahuje nepřijatelná ustanovení, která jako problematická odbory označily již během připomínkového řízení. Nebyly také dodrženy postupy pro projednání materiálu se zástupci zaměstnanců.

Některé dohodnuté úpravy nebyly provedeny, naopak text byl změněn v opačném směru, než jak bylo v rámci připomínek dohodnuto. Předkladatel neměl nejmenší vůli zabývat se jakýmikoli návrhy směřujícími sebeméně nad rámec původního návrhu, včetně nedostatků, na které jsme již dříve upozorňovali.
„Za pobuřující považujeme předložení materiálu Radě hospodářské a sociální dohody, tripartitě, až po jeho schválení vládou. A to zejména v situaci, kdy k němu existují výhrady ze strany Českomoravské konfederace odborových svazů, při jejichž projednávání byly porušeny dohody i formální pravidla. Sociální partneři nebyli informováni o průběhu a obsahu projednávání materiálu vládou, ale ani o postoji Evropské komise k němu,“ říká předseda odborového svazu Pavel Bednář.
Výběrová řízení na služební místa představených
Navržené změny v obsazování služebních míst představených mohou znamenat možnost zásadních zásahů do depolitizace a oddělení politického a odborného vedení služebních úřadů. Umožňují snadněji a v kratších časových intervalech představené odvolat. Zmírňují se výchozí kritéria pro uchazeče v dalších kolech výběrových řízení zkrácením a rozvolněním požadované praxe. Výrazně se zjednodušuje přechod mezi prvním a druhým kolem výběrového řízení, a to bohužel značně netransparentním způsobem. Návrhy změn se týkají všech úrovní řízení, včetně vedoucích oddělení.
Novela ohrožuje nezávislost státního zaměstnance
„Navržené změny považujeme za netransparentní, neefektivní a pro státní zaměstnance nevýhodné – zejména v opuštění principu výročního hodnocení. Není vhodné, aby se státní zaměstnanec musel domáhat ohodnocení své práce a osobního příplatku. Důstojná není ani obava z hodnocení z popudu nadřízených v častých intervalech a bez zákonem jasně vymezených důvodů, když se rozšiřují negativní důsledky tohoto hodnocení. Takto navržená právní úprava oslabuje postavení státního zaměstnance a jeho nezávislost,“ říká se v prohlášení odborového svazu.
Vláda nerespektuje odbory a sociální dialog
Až do verze pro jednání vlády – tedy bez možnosti odborů se k tomu vyjádřit – bylo do návrhu zařazeno ustanovení upravující projednání a informování státních zaměstnanců, respektive jejich zástupců. „Navržená změna znehodnocuje vztah mezi odborovou organizací a služebním úřadem, a nechává na libovůli jednotlivých úřadů, kdo a na jaké úrovni bude se zástupci státních zaměstnanců jednat. To považujeme za nedůstojné. Ačkoli neodmítáme všechny změny v návrhu obsažené, novela jako celek představuje nebezpečí destabilizace a posílení politického vlivu na státní službu, a jako takovou ji i nadále odmítáme. Stejně důrazně odmítáme způsob projednání návrhu a nerespektování odborů jako jedné ze stran sociálního dialogu,“ zdůrazňuje předseda Pavel Bednář.

kategorie: Aktuálně, esondy.cz
Komentáře k článku
:
:
:
YCAZD:

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 08/2018

Sondy REVUE 08/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

16.08.2018 09:05

Ruský vliv na Středním východu roste, vojenská policie obsadila Golany

Ruská vojenská policie začala hlídat demilitarizovanou zónu mezi Izraelem a Sýrií na Golanských výšinách a podtrhuje tak rostoucí vliv Moskvy jako nejdůležitějšího hráče na Středním východu.
16.08.2018 09:04

Putin bude hostem na svatbě rakouské ministryně zahraničí

Ruský prezident Vladimir Putin plánuje krátkou návštěvu Rakouska. V sobotu se zúčastní ve Štýrsku svatby podnikatele Wolfganga Meilingera a rakouské ministryně zahraničí Karin Kneisslové (FPÖ).
16.08.2018 09:03

CNN: V Rusku nechápou, proč se vztahy s USA nezlepšily!

Podle amerických a evropských zpravodajských služeb byli ruští činitelé spokojeni s výsledkem jednání prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa v Helsinkách, uvedla CNN.
16.08.2018 09:02

Vnitřní válka v podání Anny Šabatové

Ústecký senátor Jaroslav Doubrava v září 2016 vydal knihu „Evropa opět spěje ke katastrofě“. Protože události pádí tempem splašeného koně název první knihy bohužel nepůsobí jako nadsázka. Druhou navazující knihu nazval „Studená válka 2.0.“
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace