Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Aktuálně

Babiš jednal s generálním tajemníkem OECD Gurríou o hospodářském vývoji ČR

Předseda vlády Andrej Babiš se setkal s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou. V Hrzánském paláci spolu jednali u příležitosti vydání pravidelného Hospodářského přehledu OECD pro ČR. Generální tajemník Gurría přijel do České republiky prezentovat pravidelný Hospodářský přehled OECD pro ČR, který vydává každé dva roky. Součástí prezentace je také hodnocení výsledků, kterých ČR dosáhla v oblasti životního prostředí. Letošní přehled se kromě tradičních ekonomických oblastí a rozvoje země zaměřil na oblast zdravotnictví a pracovně-sociální tématiky.

„Jsem potěšen, že hospodářský přehled naší země hodnotí ekonomickou situaci České republiky velice příznivě. Samozřejmě upozorňuje také na rizika pro budoucí hospodářský růst. I když jsme nejúspěšnější v nezaměstnanosti, tak je pro nás největším problémem nedostatek pracovní síly ve všech profesích. Druhý negativní aspekt v naší ekonomice je vývoj na trhu nemovitostí, kde je obrovský nárůst nájmů a s tím je spojena i zadluženost obyvatel,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.
Dobré hodnocení získala Česká republika také v daňové oblasti, bylo dosaženo pokroku ve výběru DPH a také přijetí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bylo pozitivním krokem. OECD ale také upozorňuje na nedostatek zaměstnanců na trhu práce, který je překážkou pro další ekonomický růst. V rámci svých doporučení pak OECD navrhuje například snížit míru odvodů na sociální zabezpečení a nahradit je například nepřímými daněmi či ekologickou daní. K oblasti zdravotnictví přehled uvádí, že český zdravotní systém dosahuje dobrých výsledků a přibližuje se k průměru OECD. Hlavní výzvou pak zůstává dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v kontextu stárnoucí populace.
Dalšími tématy, na která se přehled OECD zaměřil, byla například zaměstnanost žen a slaďování rodinného a pracovního života. Ve zvláštní prezentaci se pak věnoval oblasti životního prostředí. Od roku 2005, kdy byla tato oblast naposledy hodnocena, Česká republika významně pokročila v ochraně životního prostředí a podle hodnocení OECD se státu daří vyvažovat mimořádně rychle rostoucí ekonomický růst a jeho dopady na životní prostředí, které s sebou hospodářská činnost přirozeně nese.
OECD zpracovává ekonomické přehledy pro jednotlivé členské země v intervalu zhruba dvou let. Jejich cílem je formulace konkrétních doporučení pro hospodářskou politiku dané země. Úkolem OECD je koordinace politik za účelem dlouhodobého ekonomického rozvoje členských i nečlenských zemí. V současné době má 36 členských zemí. Česká republika je členem OECD od 21. prosince 1995. Během své návštěvy České republiky se generální tajemník Gurría setkal také se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů, Technologické agentury ČR a guvernérem České národní banky.

kategorie: Aktuálně, esondy.cz
Komentáře k článku
:
:
:
NBZMH:

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 08/2018

Sondy REVUE 08/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

14.08.2018 08:04

Porošenko představil zmodernizovaný ruský tank T-72 (VIDEO)

<< VIDEO >> Na Ukrajině se testuje nový tank T-72AMT, píše na facebooku ukrajinský prezident Petro Porošenko.
14.08.2018 08:00

Olomoucký kraj přispěje na protidrogovou prevenci

Prostřednictvím pěti dotačních titulů podpořil šestnáct žadatelů, kteří usilovali o peníze na poradenské služby, terénní činnost, ambulantní léčbu nebo doléčovací programy a prevenci.
14.08.2018 08:00

Jičínské školy o prázdninách nezahálí

Velké prázdniny patří školám, ale trochu jinak, než v ostatních 10 měsících. Červenec a srpen jsou dobou, kdy v těchto budovách probíhají velké rekonstrukce a jiné stavební práce. Údržba a drobné opravy jsou v létě vlastní všem jičínským školám.
14.08.2018 08:00

Kde se dá v Brně a okolí ochladit?

Tropické počasí pokračuje. Kdo už venku nemůže vydržet, ale zároveň nechce pouze sedět doma u větráku,  může využít následující zajímavé tipy, kde v Brně a okolí najde nejen zábavu a poučení, ale i tolik žádané ochlazení.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace