Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Právní servis

esondy / Právní servis

Přestávky v práci a prostoj v nepřerušeném provozu

Pracuji v nepřetržitém provozu, moje směny jsou dvanáctihodinové. Je pravda, že mám po každých dvou odpracovaných hodinách nárok na desetiminutovou přestávku?
A druhý dotaz: Jestliže zaměstnavatel udělá odstávku na dobu, na kterou vycházela podle rozpisu směn moje směna, je povinen mi ji proplatit? Pokud ano, v jaké výši? Konkrétně v mém případě se jednalo o směnu v den státního svátku, tudíž mnohem lépe placenou než je směna běžná.

Zákoník práce v § 88 odst. 1 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.
Kromě povinnosti zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům přestávku na jídlo a oddech stanoví zvláštní právní předpisy (např. § 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) povinnost zaměstnavateli poskytnout zaměstnancům v některých profesích nebo u některých činností i bezpečnostní přestávky. Četnost a délku těchto bezpečnostních přestávek stanoví jednotlivé zvláštní právní předpisy pro jednotlivé profese nebo činnosti různě. Bezpečnostní přestávky se převážně zařazují do činností jednotvárných a jednostranně zatěžujících organizmus (§ 5 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Obecně tedy zákoník práce pro nepřetržitý provoz povinnost poskytování přestávek po dvou hodinách práce nestanoví.
Pokud zaměstnavatel udělá odstávku, jedná se o prostoj. Jestliže se tato odstávka uskuteční v den svátku, který je pro zaměstnance podle rozpisu směn jeho pracovním dnem, má zaměstnavatel dvě možnosti. Buď využít ustanovení § 207 písm. a) zákoníku práce a vyplatit zaměstnancům náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku, nebo využít ustanovení § 115 odst. 3 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanci, jenž nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části, a to za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Zaměstnavatel si může vybrat, který postup zvolí. Argument zaměstnance, že mu ušel příplatek za práci ve svátek, neobstojí, protože pokud nepracoval, nárok na příplatek nemá.

kategorie: Právní servis

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 07/2018

Sondy REVUE 07/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

19.07.2018 01:15

Rusko se zbavilo další třetiny amerických dluhopisů!

Rusko vypadlo ze seznamu největších držitelů amerických státních dluhopisů, neboť se zbavilo další třetiny cenných papírů, vyplývá z květnových údajů amerického ministerstva financí.
19.07.2018 01:14

Trump: „Lživý hon na čarodějnice“ vrazil klín mezi Rusko a USA!

Vyšetřování zvláštního prokurátora Roberta Muellera tzv. „ruské intervence“ vrazilo klín mezi Washington a Moskvu.
19.07.2018 01:13

Guardian: Londýn nedovolil Haagu soudit své vůdce za válečné zločiny!

Británie byla zařazena do seznamu zemí, které odmítly ratifikovat novou novelu Mezinárodního trestního soudu, napsal The Guardian. Poukázal tak na pokryteckost lídrů země, kteří stále mluví o spravedlnosti.
19.07.2018 01:12

Počet radikálních islamistů ve Švédsku vzrostl desetinásobně

V loňském roce švédské úřady oznámily, že počet islámských radikálů ve Švédsku vzrostl z 200 na 2.000 během deseti let.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace