Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Právní servis

esondy / Právní servis

Pohotovost a odpočinek

Pracujeme u zaměstnavatele v nepřetržitém provozu, většinou v 8hodinových směnách. Zaměstnavatel někdy nařizuje zaměstnancům v době pracovního volna pracovní pohotovost. Zajímá mě, jestli je možné nařídit pohotovost na celý zbytek dne. Například když mám směnu od 6 do 14 hodin, může mi být nařízena pohotovost na celou dobu od 14 hodin do 6 hodin příštího dne, kdy mám další směnu? Je to v souladu s povinností dodržet odpočinek mezi směnami?

Pracovní pohotovost může být podle § 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce konána pouze na místě odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Při splnění této podmínky se doba pracovní pohotovosti, při níž nedojde k potřebě výkonu práce, považuje za dobu odpočinku. Není tedy vyloučeno, aby zaměstnanec držel pracovní pohotovost po celou dobu mezi skončením jedné a začátkem další směny.
Dojde-li ovšem k nařízení výkonu práce v době pohotovosti, k narušení práva na nepřetržitý odpočinek by dojít mohlo. Zaměstnavatel si proto musí být vědom toho, že zaměstnanci může výkon práce v době pohotovosti nařídit jen za určitých podmínek a v určitém rozsahu.
Podle § 90 odst. 1 zákoníku práce musí být pracovní doba rozvrhována tak, aby měl zaměstnanec mezi skončením jedné a začátkem další směny nepřetržitý odpočinek v délce nejméně 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Ve výjimečných případech, mezi které řadí zákon i výkon práce přesčas, může být odpočinek zkrácen až na 8 hodin. Výkon práce v době pracovní pohotovosti bude prací přesčas, a tak v této souvislosti může k uvedenému zkrácení odpočinku dojít. Dále tedy budeme za minimální dobu odpočinku považovat 8 hodin s tím, že upozorňujeme na povinnost zaměstnavatele v případě zkrácení odpočinku o dobu odpovídající tomuto zkrácení prodloužit následující odpočinek mezi směnami.
Zůstaňme u případu, kdy zaměstnanci skončila směna ve 14 hodin a další směna začíná v 6 hodin příštího dne. Mezi koncem jedné směny a začátkem druhé zůstává více než dostatečná doba odpočinku, ale zaměstnanci byla nařízena pracovní pohotovost. Aby byl dodržen nejméně 8hodinový odpočinek mezi směnami, může být zaměstnanci výkon práce v době pohotovosti nařízen jen tak, aby skončil nejpozději ve 22 hodin, anebo tak, aby nejdříve ve 22 hodin započal. Bude-li totiž výkon práce nařízen tak, že skončí nejpozději ve 22 hodin, zůstane mezi ukončením výkonu práce a nástupem směny v 6 hodin následujícího dne zachován 8hodinový odpočinek. Odpočinek bude v rámci 24 hodin po sobě jdoucích zajištěn i v případě, kdy bude výkon práce nařízen až po 22. hodině. Nepřetržitých 8 hodin odpočinku trvalo totiž mezi 14. hodinou, kdy zaměstnanec ukončil výkon práce v předchozí směně, a 22. hodinou, kdy byl povolán k výkonu práce.
K porušení zákona by v uvedeném případě došlo například tehdy, pokud by byl zaměstnanec povolán k výkonu práce ve 21 hodin a pracoval do 23 hodin. Mezi 14. a 21. hodinou totiž zůstalo jen 7 hodin, stejně jako mezi 23. hodinou a 6. hodinou následujícího dne. Nejméně 8hodinový odpočinek ale musí být nepřetržitý, takže pro účely jeho naplnění nelze sčítat části kratší než 8 hodin. Nutno doplnit, že nelze postupovat tak, že by v případě ukončení výkonu práce ve 23 hodin zaměstnavatel odložil nástup ranní směny až na 7. hodinu a považoval tím 8hodinový odpočinek za naplněný. Odpočinek totiž musí být poskytnut v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, tedy v období od 6 hodin prvního dne do 6 hodin druhého dne.
Řešení může z pohledu zaměstnavatele spočívat v tom, že bude v jednu chvíli držet pracovní pohotovost více zaměstnanců tak, aby z nich zaměstnavatel mohl za účelem povolání k výkonu práce vybrat toho, u nějž nedojde k narušení odpočinku mezi směnami, případně aby se mohli zaměstnanci na pracovišti vystřídat a odpočinek byl dodržen u všech.

kategorie: Právní servis

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 08/2018

Sondy REVUE 08/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

20.09.2018 08:04

Maďarský konzulát vydává pasy Ukrajincům, ale ti musí o tom mlčet

<< VIDEO >> V Berehovu v Zakarpatské oblasti na maďarském konzulátu jsou vystavovány Ukrajincům maďarské pasy .
20.09.2018 08:00

Piletice a Rusek spojí s Hradcem Králové nová cyklostezka

Nová cyklostezka, která s Hradcem Králové propojí místní části Piletice a Rusek na severu města, by se mohla začít stavět ještě letos, nebo začátkem příštího roku. Na její první část do Piletic je již vydané stavební povolení a město bude nyní vybírat stavební firmu.
20.09.2018 08:00

Jelen srážku s Fabií nepřežil

Škoda za 80.000 Kč byla způsobena při dopravní nehodě, při které se osobní vozidlo Škoda Fabia střetlo s jelenem.
20.09.2018 08:00

O čem rozhodli radní Frýdku-Místku na posledním zasedání před volbami

Radní Frýdku-Místku na zářijovém zasedání, předposledním před volbami, projednali na šedesát bodů.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace