Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Právní servis

esondy / Právní servis

Fúze právnických osob

Naše firma bude fúzovat s jinou firmou. V naší firmě je pracovní doba 7,5 hodiny a ve druhé firmě je 8 hodin. V budoucnu by měla být všude stejná, 8hodinová. Lze to udělat, aniž by nám zvýšili mzdy? A ještě doplňující druhý dotaz: je teoreticky možné mít v takto zfúzované firmě dvojí pracovní dobu podle toho, jak tomu v jednotlivých částech společnosti bylo před fúzí, tedy 7,5hodinovou a 8hodinovou?

Fúze právnických osob se považuje za převod činnosti zaměstnavatele podle ustanovení § 178 odst. 1 občanského zákoníku. Podle ustanovení § 338 odst. 2 zákoníku práce pak platí, že dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku. Zaměstnanci tak automaticky přecházejí pod nového zaměstnavatele, který přebírá veškerá práva a povinnosti jejich původního zaměstnavatele.
S ohledem na výše uvedený zákonný rámec je třeba řešit otázku, z čeho vyplývá vaše 7,5hodinová pracovní doba. Dovolím si proto odpovědět na váš dotaz uvedením několika variant.
1. varianta: 7,5hodinová pracovní doba, resp. týdenní pracovní doba v rozsahu 37,5 hodiny týdně, může být zkrácenou pracovní dobu ve smyslu ustanovení § 79 odst. 3 zákoníku práce, kde je stanoveno, že „zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis“. Pokud tedy z kolektivní smlouvy sjednané u vašeho současného zaměstnavatele vyplývá pro zaměstnance 37,5hodinová týdenní pracovní doba jako zkrácená pracovní doba bez snížení mzdy podle § 79 odst. 3 zákoníku práce, měla by tato zkrácená pracovní doba být aplikována i po přechodu práv a povinností k novému zaměstnavateli, a to až do doby skončení účinnosti této kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku po účinnosti fúze právnických osob. Za dobu aplikace této původní kolektivní smlouvy u nového zaměstnavatele by se měla tato zkrácená pracovní doby aplikovat zcela jistě na přejaté zaměstnance, z relevantní literatury však vyplývá, že by se neměla aplikovat na „původní zaměstnance“ přejímajícího zaměstnavatele. Je tomu tak proto, že tato kolektivní smlouva nebyla uzavřena za tyto původní zaměstnance (viz § 25 zákoníku práce) a případné rozdílné zacházení se zaměstnanci přejímající zaměstnavatel nezavinil, ale nastalo u něj jako objektivní fakt vyplývající z právní úpravy přechodu práv a povinností. V takovém případě by tedy bylo skutečně možné, aby část zaměstnanců jednoho zaměstnavatele (přejatí zaměstnanci) měla zkrácenou pracovní dobu podle původní kolektivní smlouvy a část zaměstnanců (původní zaměstnanci) měla zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu s ohledem na to, že se na ně tato přejatá kolektivní smlouva nevztahuje. Tento závěr podporovaný mnohými odborníky na pracovní právo však není jednoznačně podepřen závěry relevantní judikatury, proto by bylo z hlediska zaměstnavatele jistě vhodné tuto úpravu pracovní doby dvěma skupinám zaměstnanců sjednotit. Nelze však přejatým zaměstnancům upřít jejich práva z původní a stále účinné kolektivní smlouvy. Sjednocení pracovní doby by tedy v takovém případě mělo být založeno na úpravě zkrácené doby podle kolektivní smlouvy přejímaných zaměstnanců.
2. varianta: 7,5hodinová pracovní doba, resp. týdenní pracovní doba v rozsahu 37,5 hodiny týdně, může vyplývat z ustanovení § 79 odst. 2 zákoníku práce (úprava délky stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu nebo u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem). V takovém případě je stanovená délka týdenní pracovní doby odvozená od povahy práce, resp. od povahy pracovního režimu (třísměnný či nepřetržitý pracovní režim), v němž je zaměstnanci práce rozvrhována. Pokud by po přechodu práv a povinností došlo ke změně v organizaci práce v tom smyslu, že zaměstnavatel začne práci přidělovat například pouze v jednosměnném pracovním režimu, je samozřejmě možné, aby se stanovená týdenní pracovní doba určovala podle § 79 odst. 1 zákoníku práce, tzn. 40 hodin týdně. Zaměstnavatel je oprávněn jednostranně měnit rozvržení pracovní doby, a to i z hlediska pracovních režimů, ledaže se vůči zaměstnanci zavázal přidělovat mu práci v konkrétním pracovním režimu. Takový závazek by opět automaticky přecházel i na přejímajícího zaměstnavatele. Taková ujednání však nejsou příliš obvyklá, protože zaměstnavatelé potřebují organizovat práci podle svých provozních potřeb, proto lze spíše předpokládat, že zaměstnavatel, a tedy i nový přejímající zaměstnavatel, je oprávněn změnit pracovní režim, čímž se automaticky změní též stanovená týdenní pracovní doba. Mzda se v takovém případě navyšovat nemusí, neboť mzda je obvykle sjednána či určena jako měsíční mzda při odpracování stanovené týdenní pracovní doby a z tohoto pohledu je tak rovnocenná situace odpracování 37,5 hodin týdně v třísměnném pracovním režimu jako např. odpracování 40 hodin týdně v jednosměnném pracovním režimu.
Zároveň je možné, aby v rámci jednoho zaměstnavatele měly konkrétní provozy jinak rozvrhovanou pracovní dobu a z toho důvodu mohou mít konkrétní zaměstnanci skutečně jinou stanovenou délku pracovní doby, byť se jedná o zaměstnance stejného zaměstnavatele. Tzn. ti zaměstnanci, kteří pracují v třísměnném či nepřetržitém pracovním režimu, budou mít v souladu s § 79 odst. 2 zákoníku práce stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny týdně a ti zaměstnanci, kteří pracují v jednosměnném pracovním režimu, budou mít stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin týdně.

kategorie: Právní servis

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 08/2018

Sondy REVUE 08/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

20.09.2018 08:04

Maďarský konzulát vydává pasy Ukrajincům, ale ti musí o tom mlčet

<< VIDEO >> V Berehovu v Zakarpatské oblasti na maďarském konzulátu jsou vystavovány Ukrajincům maďarské pasy .
20.09.2018 08:00

Piletice a Rusek spojí s Hradcem Králové nová cyklostezka

Nová cyklostezka, která s Hradcem Králové propojí místní části Piletice a Rusek na severu města, by se mohla začít stavět ještě letos, nebo začátkem příštího roku. Na její první část do Piletic je již vydané stavební povolení a město bude nyní vybírat stavební firmu.
20.09.2018 08:00

Jelen srážku s Fabií nepřežil

Škoda za 80.000 Kč byla způsobena při dopravní nehodě, při které se osobní vozidlo Škoda Fabia střetlo s jelenem.
20.09.2018 08:00

O čem rozhodli radní Frýdku-Místku na posledním zasedání před volbami

Radní Frýdku-Místku na zářijovém zasedání, předposledním před volbami, projednali na šedesát bodů.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace