Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Právní servis

esondy / Právní servis

Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou

Zaměstnanec nastoupil do naší organizace v roce 2000, a to na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. V roce 2016 mu vznikl nárok na invalidní důchod II. stupně. Byl převeden na jinou práci a byla mu změněna pracovní smlouva, a to na dobu určitou. Je tento postup správný?

Doba trvání pracovního poměru (doba určitá, doba neurčitá) se sjednává v pracovní smlouvě při vzniku pracovního poměru nebo v dohodě o změně pracovní smlouvy v průběhu pracovního poměru. Jak pracovní smlouva, tak dohoda o změně pracovní smlouvy jsou dvoustrannými právními akty, kde k tomu, aby byly platné, je třeba souhlasu obou smluvních stran, tedy jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.
Pokud tedy zaměstnavatel v souvislosti se změnou druhu práce v dodatku k pracovní smlouvě sjednal se zaměstnancem rovněž změnu pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou a zaměstnanec tento dodatek k pracovní smlouvě podepsal, nebyl porušen žádný právní předpis.
Jestliže však se změnou délky trvání pracovního poměru na dobu určitou zaměstnanec nesouhlasil a zaměstnavatel jej přesvědčil tím, že v souvislosti s přiznáním invalidního důchodu II. stupně je tento postup nutný, tak se ze strany zaměstnavatele jedná o podvod a zaměstnanec se může žalobou u soudu domáhat neplatnosti takto sjednaného dodatku k pracovní smlouvě. Žádný právní předpis totiž nestanoví povinnost změnit pracovní poměru z doby neurčité na dobu určitou.

kategorie: Právní servis
Komentáře k článku
:
:
:
VZYSL:

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 07/2018

Sondy REVUE 07/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

19.07.2018 01:15

Rusko se zbavilo další třetiny amerických dluhopisů!

Rusko vypadlo ze seznamu největších držitelů amerických státních dluhopisů, neboť se zbavilo další třetiny cenných papírů, vyplývá z květnových údajů amerického ministerstva financí.
19.07.2018 01:14

Trump: „Lživý hon na čarodějnice“ vrazil klín mezi Rusko a USA!

Vyšetřování zvláštního prokurátora Roberta Muellera tzv. „ruské intervence“ vrazilo klín mezi Washington a Moskvu.
19.07.2018 01:13

Guardian: Londýn nedovolil Haagu soudit své vůdce za válečné zločiny!

Británie byla zařazena do seznamu zemí, které odmítly ratifikovat novou novelu Mezinárodního trestního soudu, napsal The Guardian. Poukázal tak na pokryteckost lídrů země, kteří stále mluví o spravedlnosti.
19.07.2018 01:12

Počet radikálních islamistů ve Švédsku vzrostl desetinásobně

V loňském roce švédské úřady oznámily, že počet islámských radikálů ve Švédsku vzrostl z 200 na 2.000 během deseti let.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace