Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Právní servis

esondy / Právní servis

Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou

Zaměstnanec nastoupil do naší organizace v roce 2000, a to na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. V roce 2016 mu vznikl nárok na invalidní důchod II. stupně. Byl převeden na jinou práci a byla mu změněna pracovní smlouva, a to na dobu určitou. Je tento postup správný?

Doba trvání pracovního poměru (doba určitá, doba neurčitá) se sjednává v pracovní smlouvě při vzniku pracovního poměru nebo v dohodě o změně pracovní smlouvy v průběhu pracovního poměru. Jak pracovní smlouva, tak dohoda o změně pracovní smlouvy jsou dvoustrannými právními akty, kde k tomu, aby byly platné, je třeba souhlasu obou smluvních stran, tedy jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.
Pokud tedy zaměstnavatel v souvislosti se změnou druhu práce v dodatku k pracovní smlouvě sjednal se zaměstnancem rovněž změnu pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou a zaměstnanec tento dodatek k pracovní smlouvě podepsal, nebyl porušen žádný právní předpis.
Jestliže však se změnou délky trvání pracovního poměru na dobu určitou zaměstnanec nesouhlasil a zaměstnavatel jej přesvědčil tím, že v souvislosti s přiznáním invalidního důchodu II. stupně je tento postup nutný, tak se ze strany zaměstnavatele jedná o podvod a zaměstnanec se může žalobou u soudu domáhat neplatnosti takto sjednaného dodatku k pracovní smlouvě. Žádný právní předpis totiž nestanoví povinnost změnit pracovní poměru z doby neurčité na dobu určitou.

kategorie: Právní servis
Komentáře k článku
:
:
:
XHCTZ:

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 08/2018

Sondy REVUE 08/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

20.09.2018 08:30

Ani víkend zábavy nezmírnil kontrolu skládek

Po nabitých Dnech města Kladna o víkendu čekalo Kladeňáky dvoudenní open air festival KladFest. Třetí zářijový víkend nabídnul průřez kapel.
20.09.2018 08:30

Nový sčítač chodců a cyklistů pomůže zmapovat dopravu

Nový sčítač chodců a cyklistů v Podolí pomůže lépe zmapovat potřeby bezmotorové dopravy.
20.09.2018 08:04

Maďarský konzulát vydává pasy Ukrajincům, ale ti musí o tom mlčet

<< VIDEO >> V Berehovu v Zakarpatské oblasti na maďarském konzulátu jsou vystavovány Ukrajincům maďarské pasy .
20.09.2018 08:00

Piletice a Rusek spojí s Hradcem Králové nová cyklostezka

Nová cyklostezka, která s Hradcem Králové propojí místní části Piletice a Rusek na severu města, by se mohla začít stavět ještě letos, nebo začátkem příštího roku. Na její první část do Piletic je již vydané stavební povolení a město bude nyní vybírat stavební firmu.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace